Management Buy In

Een 'Management Buy In' (MBI) wil zeggen dat een manager die niet bij het bedrijf werkzaam is deze onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt. De manager zal na de koop het management van het bedrijf voeren. MBI's zijn de laatste jaren steeds vaker aan de orde. Het aantal MBI-kandidaten groeit fors.


Een geslaagd verloop van een MBI is afhankelijk van: 

 • De timing;
 • De ondernemerskwaliteiten;
 • De voorbereiding;
 • Ontwikkelingen in de markt;
 • Het ondernemingsplan;
 • Keuze van financiers en adviseurs.

 

Het initiatief voor een MBI wordt meestal door de MBI-kandidaat genomen. Deze heeft de timing dus zelf in de hand. Hij kan zich daardoor goed voorbereiden op een voorgenomen benadering van de eigenaar van het bedrijf. Als een manager ervaring heeft in de betreffende branche, de eigenaar op leeftijd is en geen opvolger heeft, het bedrijf financieel gezond is en goede vooruitzichten heeft, dan is er sprake van een ideale situatie voor een MBI. Toch moet er wel degelijk aan één of meer van de bovenstaande criteria worden voldaan. Anders is een MBI nauwelijks haalbaar.

 

Grotere verantwoordelijkheid

Gebleken is dat een groot aantal MBI-kandidaten een (succesvol) manager van een groter bedrijf is. Zij willen hun brede ervaring gebruiken voor het uitbouwen van een eigen bedrijf. Goede managers zijn echter niet per definitie ook goede ondernemers. Dat vraagt andere capaciteiten. Een ondernemer heeft een grotere verantwoordelijkheid en zal worden geconfronteerd met risico's. Binnen Of Course Corporate Finance is de specifieke kennis aanwezig om een MBI-kandidaat te screenen in en optimaal te begeleiden in dit proces.

Een goede voorbereiding is essentieel voor het slagen van een MBI. Een MBI-kandidaat behoort zich af te vragen of een MBI wel in zijn carrière past en of het financieel verantwoord is; hoeveel kan hij investeren. Als een manager door een MBI uitsluitend een poging doet om een nieuwe baan te verwerven, zal de kans van slagen gering zijn.

Voordat een manager tot een MBI overgaat is het van belang om een gedegen analyse van de onderneming en de markt te laten uitvoeren. Ten aanzien van de markt moet de manager onderzoeken wat deze zowel producttechnisch als geografisch inhoudt. Hij moet zich onder meer afvragen: 

 • Wat is het marktaandeel van de onderneming en wat zijn de verwachtingen?
 • Hoeveel concurrenten zijn er en wat is hun positie?
 • Welke maatregelen zijn er te verwachten van de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van vergunningen en belastingen? 
 • Is er voldoende geschoold personeel aan te trekken? 

 

Cruciaal voor een succesvolle MBI is een goed ondernemingsplan. Behalve een leidraad voor de manager is het een ondersteuning als er een financieringsaanvraag moet worden ingediend.

Omdat eigen financiële middelen in de regel niet voldoende zijn voor een MBI, moet er naar andere financieringsmogelijkheden worden gezocht. Voorbeelden zijn: 

 • (Achtergestelde) lening van familie/vrienden
 • Nabetaling aan de verkoper ('earn out) die afhankelijk is van het resultaat
 • Gefaseerde overname
 • Bankleningen
 • Vermogende particulieren (informal investors)
 • Participatiemaatschappijen


Het is verstandig om eerst de financieringsmogelijkheden met de eigenaar van het te kopen bedrijf te bespreken.

 

 

 

afspraakmakenarrow

 

 

 

 

 

kaart arrow

Neem contact op 

Vul het onderstaande formulier in en we nemen 
zo spoedig mogelijk contact met je op.

{chronoforms}contact{/chronoforms}