Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, dus onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar: de mediator. Of Course Corporate Finance wordt ingeschakeld als mediator en kunnen u en de ander helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. Groot voordeel is dat u de baas blijft over de oplossing van uw geschil en uw relatie niet onnodig wordt beschadigd.

 

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Belangrijke uitgangspunten voor mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U noch de ander kan worden gedwongen aan een mediation mee te doen. Deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Vertrouwelijkheid is van belang om vrijuit te kunnen spreken in een besloten en veilige omgeving.

 

Het mediationproces

Eerst worden de standpunten van beide partijen in de diepte en breedte verkend en vervolgens wordt vastgesteld wat de eigenlijke conflictkwesties zijn, waarvoor de deelnemers een oplossing willen bereiken. Vervolgens wordt nagegaan wat de belangen en behoeftes zijn die aan de conflicten ten grondslag liggen. Als dit duidelijk is geworden, wordt een prioriteitsvolgorde bepaald. Hierna wordt overgegaan tot een creatief proces van verzinnen van mogelijke oplossingen voor deze tegenstrijdige behoeftes en belangen. De voorstellen worden getoetst op hun bruikbaarheid en haalbaarheid. Tot slot tracht men hierover tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen, meestal vastgelegd in een overeenkomst. Daarmee eindigt de mediation.

 

Voordelen van mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste zijn: 

  • snelheid 
  • kostenbeheersing 
  • informele procedure 
  • actieve rol van partijen 
  • deskundige begeleiding 
  • ruimte voor creatieve oplossingen 
  • geen onnodige beschadiging van relaties 
  • gezamenlijke oplossing 
  • hoge acceptatiegraad 
  • win-win resultaat

 

 

 

afspraakmakenarrow

 

 

 

 

 

kaart arrow

Neem contact op 

Vul het onderstaande formulier in en we nemen 
zo spoedig mogelijk contact met je op.

{chronoforms}contact{/chronoforms}